Kurak Peyzaj Kaya Bahçesi
Written by ADR Yapı Peyzaj

Kurak Peyzaj ve Kaya Bahçesi

Kurak Peyzaj ve Kaya Bahçesi

KURAK PEYZAJ:

Kurak peyzaj susuzluk yaşamımızın her alanında olduğu gibi yeşil alanlarda da yıkıcı etkilerini hissettirmektedir. Özellikle metropol kentlerimizde büyük miktarlarda su kullanımı gerektiren klasik peyzaj düzenleme yaklaşımıyla oluşturulan mevcut yeşil alanların hemen hemen tamamı su kullanımının Aza indirmeye yönelik önlemlerin alınmaması sebebi ile Maliyet artışlarındaki fiyatlar artıkça yeşil alanlar ölüme terk edilmektedir. İşte bu sebepten ötürü kurak peyzaj Gerek kurumlarda gerek toplumun tümünü kurak peyzaj tasarımlarına yönlendirmektedir.

Diğer taraftan bu tür klasik peyzaj düzenlemesine bitki materyali sağlamaya yönelik olarak kurak peyzaj çalışmaları önemli rol oynamaktadır.

  • Çim alanlara olabildiğince az yer verilen ve sulamayı en az gerektiren uygun planlama ve tasarımın yapılması
  • Suya en az gereksinim duyan ve kurağa dayanıklı uygun bitki türlerinin seçimi
  • Çim alanların uygulama ve bakım çalışmalarında kolaylık yaratan pratik ve ekonomik çözümler sunacak biçimde tasarlanması
  • Etkin sulama sisteminin oluşturulması

Uygun Bitki Türlerinin seçilmesi: Peyzaj tasarımında toprak koşullarıyla birlikte yerel iklim özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Doğal bitki türleri dışında seçilen bitkilerin kuraklığa dayanıklı ve mümkün olduğunca az sulamayı gerektiren türlerden olmasına özen gösterilmelidir.

KAYA BAHÇESİ:

Günümüzde tasarımı planlanan peyzaj alanlarımızda site refüj bir çok sosyal aktivitelerin yaşandığı mekanlarda kimi zaman su öğesinin yakınında. Bazen de düz bir alanda görsel tasarımı ve farkındalığı yaratmak amacı ile kaya bahçesi tasarlanabilir,

Kaya bahçelerinin belli bir standardı ya da şablonu yoktur. Tasarımı düşünülen kaya bahçemizin çeşitli kaya, cüruf ve çalı gruplarının bir araya getirilerek bir kez tasarlandıktan sonra asgari düzeyde bakıma ihtiyaç duymasıdır.

Kaya bahçesi Tasarımın en temel ilkesi ise seçilen doğal kayalar ve onlarla birlikte kullanılacak bitkilerin uyumlu bir birliktelik sergilemeleridir.

Tasarımı yapılan düzenlemelerimizde iklim ve toprak yapısına uygun, bodur cinsi bitki seçimi önemli rol oynamaktadır.

Kaya bahçesi tasarımında Düşünülen ve talep edilebilen Abelya, Kırmızı Yapraklı Kadın tuzluğu, Biberiye, Gül Sarı çalı papatyası, mavi çim, kareks, süpürge çiçeği, osmanlı çimi, ada çayı, Yeşil Yapraklı Kadın Tuzluğu, Bodur Adi Şimşir, Fırça Çalısı, Acem Borusu, Bahar Dalı, Bahçe Külü, Kızılcık, Herdem Yeşil Dağ Muşmulası, Yabani Dağ Muşmulası, Altuni Yapraklı Taflan, Yeşil Taflan, Pembe Çiçekli Gaura, Beyaz Çiçekli Gaura, Alaca Yapraklı Veronika Çalısı, Orman Sarmaşığı Gümüşi Yapraklı Orman Sarmaşığı, Ağaç Hatmi, Sarı Yasemin, Yayılıcı Ardıç, Altuni Yayılıcı, Ardıcı, Mayi Yayılıcı Ardıç, Defne, Lavanta, Japon Hanımeli, Beyaz Alacalı Yapraklı Kurt Bağrı, Sarı Alacalı Yapraklı Kurt Bağrı, Sarı Boya Çalısı, Cennet Bambusu, Mercan Köşkü Amerikan Sarmaşığı, Filbahri, Alev Çalısı, Bodur Yıldız Çalısı, Bodur Lavantin, Beyaz Çiçekli Keçi Sakalı, Pembe Çiçekli Keçi Sakalı, Top Mazı, Kekik, Herdem Yeşil Kartopu, Adi Kartopu, Gelin Tacı ve yer örtücü çiçekli bitkiler kaya bahçelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan çeşitli bitkilerimiz dendir.