Kavşak, Yamaç ve Orta Refüj
Written by ADR Yapı Peyzaj

Kavşak Peyzaj Düzenlemesi

Kavşak Peyzaj Düzenlemesi

Kavşak , yamaç ve orta refüj düzenlemesi uygulanan peyzaj çalışmaları kent girişlerinde daha estetik ve akıcı bir görünüm kazandırmaktadır. Gereken titizlikle yapılan çalışmalar kent kimliğini tam olarak gözler önüne sermektedir. Bu anlamda kullanılacak bitkilerin ekolojik özellikleri de dikkate alınmalıdır. Kullanılan bitkilerin yollardaki gürültüyü, tozu ve rüzgarı önleme yönünden de katkısının büyük olduğu bilinmektedir. Her peyzaj tasarımda olduğu gibi kavşak, yamaç ve orta refüj uygulamalarında kullanılacak olan bitkiler alana göre farklılık gösterecektir. Sadece görsel değil ekolojik olarak ta dengeyi sağlamayı ele alan ADR yapı şehrin görsel zenginliği konusunda iddalı bir duruş sergilemektedir.

Kentlerdeki cadde, bulvar ve refüjler kent insanının, günlük yaşamı içinde taşıtla veya yaya olarak ulaşımını sağlamanın yanı sıra rekreasyonel olarak da  yararlanabileceği en önemli açık yeşil alanlardır. Çeşitli kentsel alanları ve kullanım biçimlerini birbirine bağlayan yollarda, oluşturulan bitkisel tasarımlarla estetik ve işlevsel katkıların yanı sıra yaya ve taşıt güvenliği de sağlanmaktadır.

Kavşak, yamaç ve orta refüj düzenlemesi trafik tekniği yönünden sahip oldukları işlevler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yolun iyi bir görüş hattına sahip olması; yolun iki yanında uygun aralıklarla ağaç kullanımıyla oluşturulan alle ağaçlandırması yolda bir derinlik oluşturur, yol güzergahını daha da belirginleştirir.
  • Far ışıklarına karşı perde oluşturmak.
  • Kaza ve yanılmaları engellemek veya hafifletmek. Ağaçlar kolay tanınan, kolay kavranabilen boyutlar olarak görüş alanı içerisindeki diğer objelerin boyutları ve uzaklıklarına, yolun ve yol üzerindeki araçların yönlerine ve hızlarına ilişkin bilgilerin doğruya yakın biçimde algılanmasına yardımcı olur.
  • Bitkilerin mevsimlere göre değişen renk etkileri ile mekanda hareket sağlanır, vurgu etkisi oluşturularak dikkat belli bir noktaya çekilebilir.
  • Kar ve rüzgar siperi oluşturma, tozdan, aşırı güneşten ve gürültüden koruma.